Hak Teâlâ


Hak Teâlâ
(A.)
[ ﯽﻝﺎﻌﺕ ﻖﺣ ]
Yüce Tanrı.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • KIYAM-I BİNEFSİHÎ — (Kıyâm ı bizâtihî) : Fık: Varlığı, durması kendi zâtı ile olmak mânasında bir sıfat ı İlâhîdir. Şöyle ki: Hak Teâlâ nın ezelî ve ebedî olan varlığı kendi zâtı ile kaimdir. Kendi varlığı, kendi hüviyetinin, kendi mukaddes zâtının muktezasıdır.… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • DEYYAN — Herkesin hesabını ve hakkını en iyi bilen ve veren. Hâk Teâla. Kahhar. Hâsib. Hâkim. Kadir. Râi. Cenâb ı Hak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HAYAT — Dirilik. Canlılık. Yaşama. Sağlık. * Fık: Allah (C.C.) kendi Zât ı Ehadiyyetine mahsus bir hayat sıfatı ile muttasıftır. Bu, Hak Teâlâ nın ilmi ile, irade ve kudret ile ittisafına hâs bir sıfattır. (Bak: Meratib i hayat) (Hayat, şu kâinatın en… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MA'DİN — (C: Meâdin) Hak Teâlâ nın yerde halk ettiği. * İkamet ettikleri mevzi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • CEBBAR — (Sıfat ı İlahiyedendir) İstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan. Büyüklük, azamet ve kudret sahibi. İmar eden Cenab ı Hak. Kullarını ıslah edip tevbeye götüren Allah Teâlâ Hz.leri (C.C.) * Zâlim, gaddar, müstebid, mütemerrid insanlar da …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük